Sedište preduzeća se nalazi u Kuli u samom središtu Bačke na plodnim vojvođanskim oranicama. Ovaj položaj je jedna od osnovnih komparativnih prednosti jer se nalazimo na raskrnici magistralnih puteva Sombor–Novi Sad i Subotica–Odžaci. Na podjednakoj smo udaljenosti od tri velike dunavske luke, Novi Sad, Apatin i Bačka Palanka. Od svake od ovih luka smo udaljeni oko 50 km, a sa njima nas povezuju veoma dobri putevi. Uz samu ogradu fabrike prolazi železnički kolosek. Naša je namera da ovu lokaciju maksimalno iskoristimo.

Privatno žitomlinsko preduzeće “ŽITO MEDIA” d.o.o. osnovano je 1997. godine sa namerom da se iskoriste sve pogodnosti lokacije bilo u mikro ili makro okruženju. Sedište “Žito Medie“ se nalazi u Kuli, a posedujemo i sopstvene skladišne kapacitete u industrijskoj zoni na Rimskim Šančevima u Novom Sadu u neposrednoj blizini autoputa.

Proteklih 20 godina smo nastojali da sa našim kupcima gradimo partnerski odnos.

Sedište Žito Medie u Kuli

Osnovna delatnost “Žito Medie” je trgovina mineralnim đubrivima (uvoz Rusija, Belorusija i Austrija), trgovina žitaricama, komponentama za stočnu hranu (repin rezanac, suncokretova i sojina sačma), kao i različitim robama (ulje, šećer, brašno).

Naš razvoj je baziran na kvalitetu svih poslovnih procesa koji za nas predstavlja imperativ. Ovakav način poslovanja nam je omogućio proširenje poslovnih delatnosti i uspešnu poslovnu saradnju sa zadovoljnim kupcima. Zadovoljni kupci za nas predstavljaju najveću vrednost i konkurentsku prednost. Zadovoljiti sve potrebe, zahteve, preferencije i želje kupaca je moguće samo kontinuiranim sticanjem novih znanja i unapređenjem svih procesa poslovanja.

Rast i razvoj preduzeća:

  • 1997-1998 – izgradnja silosa za žitarice 4 silosa, 4 silosa za brašno, postrojenje za namenska brašna i pakerica
  • 1999-2000 – izgradnja mlina i nabavka postrojenja za uvrećavanje i pakovanje poljoprivrednih proizvoda
  • 2000-2001 – izgradnja silosa za žitarice – kapaciteta 8.000t
  • 2001-2003 – izgradnja proizvodnih hala i pogona za proizvodnju mešanih mineralnih đubriva
  • 2002-2003 – izgradnja i opremanje poslovnog prostora
  • 2007 – izgradnja 4 silosa za žitarice kapaciteta 2000t
  • 2010 – izgradnja silosa za skladištenje žitarica kapaciteta 2 x 10.000t
  • 2013 – izgradnja skladišne hale kapaciteta 20.000t
  • 2015 – rekonstrukcija mlina